Wednesday, 23 March 2011

Ambrose Bierce(The Devils Dictionary)

Keamanan dalam hubungan antarabangsa
bererti suatu tempoh untuk menipu dia antara
dua tempoh untuk bertempur.

-Ambrose Bierce(The Devils Dictionary)-

No comments: