Wednesday, 23 March 2011

Kenneth Clark

Semua tamadun besar,pada peringkat
awal,bermula dengan kejayaan
dalam peperangan.


-Kenneth Clark(cilivilization)-

No comments: